PORTUGAL: TAÇA DE PORTUGAL

02:30 22/11/2020

vs

02:30 22/11/2020

Trận đấu diễn ra vào:22/11/2020

Khởi động lúc:02:30 (GMT+7)