PORTUGAL: TAÇA DE PORTUGAL

04:15 22/11/2020

vs

04:15 22/11/2020

Trận đấu diễn ra vào:22/11/2020

Khởi động lúc:04:15 (GMT+7)